Zpráva o uplatňování Územního pláno Nové Město za období 2017-2021

Vyvěšeno na úřední desku: 20. 10. 2021
Sejmuto z úřední desky: 5. 11. 2021
Poznámka:
Přílohy: