Vyhlášky a zákony

Místní vyhlášky:

Důležité zákony a vyhlášky:

Ústava České republiky

ústavní zák. č. 1/1993 Sb.

Listina základních práv a svobod

usnesení č. 2/1993 Sb.

O svobodném přístupu k informacím

zákon č. 106/1999 Sb.

O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

zákon č. 227/2000 Sb.

Správní řád

zákon č. 500/2004 Sb.

O obcích

zákon č. 128/2000 Sb.

O obcích - změny z r. 2012

zákon č. 72/2012 Sb.

O evidenci obyvatel a rodných číslech

zákon č. 133/2000 Sb.

O místních poplatcích

zákon č. 565/1990 Sb.

O přestupcích

zákon č. 200/1990 Sb.

Stavební zákon

zákon č. 183/2006 Sb.

Občanský zákoník

zákon č. 89/2012 Sb.

O obchodních společnostech a družstvech

zákon č. 90/2012 Sb.

O ochraně osobních údajů

zákon č. 101/2000 Sb

O veřejných zakázkách

zákon č. 137/2006 Sb.