Záměr č. 8/2022 – o zřízení věcného břemene-služebnosti č.IV-12-2023047/VB/01 Nové Město n/C p.č.331/15 -úprava TS, knn

Vyvěšeno na úřední desku: 31. 10. 2022
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2022
Poznámka:
Přílohy: