Zrušení nařízení Dobřenice – ukončení dnem 20.2.2023

Vyvěšeno na úřední desku: 21. 2. 2023
Sejmuto z úřední desky: 15. 3. 2023
Poznámka:
Přílohy: