Záměr č. 7.2021 – stanovisko k zamýšlenému převodu p.p. č. 446/3

Vyvěšeno na úřední desku: 14. 10. 2021
Sejmuto z úřední desky: 28. 2. 2022
Poznámka:
Přílohy: