Záměr č. 6.2021 – bezúplatný převod pozemku č. 446/1

Vyvěšeno na úřední desku: 14. 10. 2021
Sejmuto z úřední desky: 28. 2. 2022
Poznámka:
Přílohy: