Záměr č. 4.2021 prodeje částí pozemků

Vyvěšeno na úřední desku: 1. 9. 2021
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2022
Poznámka:
Přílohy: