Záměr č. 3/2021 prodeje části pozemku

Vyvěšeno na úřední desku: 10. 5. 2021
Sejmuto z úřední desky: 31. 3. 2023
Poznámka:
Přílohy: