Záměr č. 1/2021- darování – bezúplatný převod Královehradeckému kraji

Vyvěšeno na úřední desku: 10. 2. 2021
Sejmuto z úřední desky: 30. 4. 2021
Poznámka:
Přílohy: