Výpověď smlouvy o pronájmu části pozemku č. 62/1 o výměře 600m2 v katastru naší obce

Vyvěšeno na úřední desku: 1. 6. 2021
Sejmuto z úřední desky: 30. 6. 2021
Poznámka:
Přílohy: