Veřejné vyhláška-Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Písek, Obědovice, Kratonohy, Stará Voda, Nové Město, Dobřenice, Hradec Králové

Vyvěšeno na úřední desku: 3. 5. 2022
Sejmuto z úřední desky: 18. 5. 2022
Poznámka:
Přílohy: