Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích

Vyvěšeno na úřední desku: 20. 4. 2022
Sejmuto z úřední desky: 5. 5. 2022
Poznámka:
Přílohy: