Veřejná vyhláška-Oznámení zahájení územního řízení ČEZ Distribuce, a.s. (zast. MONTROJEKT, a.s.)

Vyvěšeno na úřední desku: 15. 9. 2021
Sejmuto z úřední desky: 4. 10. 2021
Poznámka:
Přílohy: