Veřejná vyhláška-Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Nové Město

Vyvěšeno na úřední desku: 20. 4. 2022
Sejmuto z úřední desky: 23. 5. 2022
Poznámka:
Přílohy: