Usnesení zastupitelstva Obce Nové Město ze dne 7.3.2022

Vyvěšeno na úřední desku: 7. 3. 2022
Sejmuto z úřední desky: 31. 5. 2022
Poznámka:
Přílohy: