Usnesení zastupitelstva Obce Nové Město ze dne 3.11.2021

Vyvěšeno na úřední desku: 3. 11. 2021
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2021
Poznámka:
Přílohy: