Usnesení zastupitelstva Obce Nové Město ze dne 29.6.2022

Vyvěšeno na úřední desku: 29. 6. 2022
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2022
Poznámka:
Přílohy: