Usnesení zastupitelstva Obce Nové Město ze dne 23.9.2022

Vyvěšeno na úřední desku: 23. 9. 2022
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2022
Poznámka:
Přílohy: