Usnesení zastupitelstva Obce Nové Město ze dne 22.9.2021

Vyvěšeno na úřední desku: 22. 9. 2021
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2021
Poznámka:
Přílohy: