Usnesení zastupitelstva Obce Nové Město ze dne 2.6.2021

Vyvěšeno na úřední desku: 2. 6. 2021
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2021
Poznámka:
Přílohy: