Usnesení zastupitelstva Obce Nové Město ze dne 14.4.2021

Vyvěšeno na úřední desku: 14. 4. 2021
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2021
Poznámka:
Přílohy: