Usnesení z 1. řádného ustanovujícího zasedání zastupitelstva Obce Nové Město

Vyvěšeno na úřední desku: 19. 10. 2022
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2022
Poznámka:
Přílohy: