Upozornění-odstávka elektřiny 30.6.2022 7:30 do 18:30

Vyvěšeno na úřední desku: 13. 6. 2022
Sejmuto z úřední desky: 30. 6. 2022
Poznámka:
Přílohy: