Střednědobý výhled rozpočtu Obce Nové Město na roky 2024 – 2026

Vyvěšeno na úřední desku: 21. 12. 2022
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2023
Poznámka:
Přílohy: