Střednědobý výhled rozpočtu Obce Nové Město na roky 2023 – 2025

Vyvěšeno na úřední desku: 10. 12. 2021
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2022
Poznámka:
Přílohy: