Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2023047/VB/1

Vyvěšeno na úřední desku: 30. 8. 2021
Sejmuto z úřední desky: 22. 9. 2021
Poznámka:
Přílohy: