Rozpočtové opatření Obce Nové Město č. 9.2021

Vyvěšeno na úřední desku: 31. 12. 2021
Sejmuto z úřední desky: 30. 6. 2022
Poznámka:
Přílohy: