Rozpočtové opatření Obce Nové Město č. 4.2022

Vyvěšeno na úřední desku: 20. 5. 2022
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2022
Poznámka:
Přílohy: