Rozpočtové opatření Obce Nové Město č. 3.2021

Vyvěšeno na úřední desku: 31. 5. 2021
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2021
Poznámka:
Přílohy: