Rozpočtové opatření Obce Nové Město č. 1.2021

Vyvěšeno na úřední desku: 28. 2. 2021
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2021
Poznámka:
Přílohy: