Pozvánka na veřejné zasedání OZ Obce Nové Město 3.11.2021

Vyvěšeno na úřední desku: 19. 10. 2021
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2021
Poznámka:
Přílohy: