Poděkování dobrovolným hasičům

Vyvěšeno na úřední desku: 19. 5. 2021
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2021
Poznámka:

Také se připojujeme s poděkováním našim dobrovolným hasičům za fyzicky i psychicky náročnou výpomoc při provádění likvidačních prací spojených s ptačí chřipkou. Všichni pracovali dobrovolně ve svém volném čase

Přílohy: