Oznámení

Vyvěšeno na úřední desku: 22. 12. 2022
Sejmuto z úřední desky: 29. 12. 2022
Poznámka:

Oznamujeme smutnou zprávu, že dnes v ranních hodinách ve věku 79 let zemřel náš občan pan

Vladimír Huňáček.

Čest jeho památce a upřímnou soustrast pozůstalým.

Přílohy: