Oznámení o vyhlášení právního předpisu – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Vyvěšeno na úřední desku: 4. 12. 2023
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2023
Poznámka:
Přílohy: