Konání zvláštního zápisu do základního vzdělání pro ukrajinské děti

Vyvěšeno na úřední desku: 8. 6. 2022
Sejmuto z úřední desky: 30. 9. 2022
Poznámka:
Přílohy: