Kanalizace a ČOV Nové Město – prezentace Královehradeckého kraje jako poskytovatele části finančních prostředků

Vyvěšeno na úřední desku: 30. 11. 2023
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2025
Poznámka:
Přílohy: