Informace – umístění volebních stanovišť pro hlasování z motorového vozidla – DRIVE-IN

Vyvěšeno na úřední desku: 28. 12. 2022
Sejmuto z úřední desky: 28. 1. 2023
Poznámka:
Přílohy: