ČEZ Distribuce – Oznámení o plánovaných odečtech elektroměrů v naší obci 8.4.-25.4.2022

Vyvěšeno na úřední desku: 28. 3. 2022
Sejmuto z úřední desky: 25. 4. 2022
Poznámka:
Přílohy: