Sběr nebezpečného odpadu

Ve čtvrtek 9.5.2024 a v pátek 10.5.2024 od 17:00 do 19:00  na ŠKOLNÍM DVOŘE U KOTELNY proběhne SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU.

Každý předá osobně.

Odpad mohou vyvážet jen občané, kteří mají uhrazený poplatek za svoz komunálního odpadu. Azbestové desky a šablony se nebudou posádkou odebírat.

Pneumatiky se budou přebírat pouze z osobních vozů bez disku.

Poslední aktuality:

Share This