Komunální odpad

Poplatky za popelnice 2023:

červená – vývoz 1x týden | 2450 Kč
žlutá – vývoz 1x 14 dní | 1900 Kč
modrá – vývoz 1x měsíc | 1400 Kč

Důchodci samostatně žijící:

žlutá – vývoz 1x 14 dní | 1000 Kč
modrá – vývoz 1x měsíc | 600 Kč

Poplatek za psa 2023:

Poplatek za každého psa činí 50Kč / rok.
Poplatek ze psů platí držitel psa, který má trvalý pobyt v obci Nové Město, poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Termíny pro uhrazení poplatků:

Poplatky se vybírají v hotovosti na obecním úřadě ve dnech:

středa 22.2.2023 od 18.00 do 20.00hod
pondělí 27.2.2023 od 18.00 do 20.00hod
středa 1.3.2023 od 18.00 do 20.00hod
středa 8.3.2023 od 18.00 do 20.00hod

Uložiště bioodpadu

Uložiště je zřízeno v oploceném prostoru pod důlou. Na uložiště je možné ukládat pouze bioodpad: zemina z květináčů, piliny a dřevní štěpky, listí, posekaná tráva a plevel, zbytky rostlin, kávová sedlina čajové sáčky.
Ukládání jiných věcí se ZAKAZUJE.
Otevírací doba po dohodě: 606 098 140