Bezpečnost v obci

V případě nebezpečí volejte ná následující čísla:

112

Integrovaný záchranný systém

150

Hasiči

158

Policie ČR

155

Záchranná služba
Řád ohlašovny požáru: