Zveřejňování dokumentů rozpočtového hospodaření u Obce Nové Město

Vyvěšeno na úřední desku: 15. 12. 2021
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2022
Poznámka:
Přílohy: