Záměr č. 5/2022 o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-2021425/VB/01 Nové Město čp. 158-úrava vvnn, knn

Vyvěšeno na úřední desku: 1. 8. 2022
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2022
Poznámka:
Přílohy: