Záměr č. 5/2021 Změna pachtovní smlouvy 933/2013

Vyvěšeno na úřední desku: 14. 10. 2021
Sejmuto z úřední desky: 30. 6. 2022
Poznámka:
Přílohy: