Záměr č. 4/2023 – Záměr pronájmu nemovitosti čp. 61 – obytná část

Vyvěšeno na úřední desku: 16. 8. 2023
Sejmuto z úřední desky: 15. 9. 2023
Poznámka:
Přílohy: