Záměr č. 4/2022 – zřízení věcného břemene na pozemku č. 848 v katastru Nové Město nad Cidlinou

Vyvěšeno na úřední desku: 26. 3. 2022
Sejmuto z úřední desky: 11. 4. 2022
Poznámka:
Přílohy: