Záměr č. 2/2022 – koupě nemovitosti

Vyvěšeno na úřední desku: 26. 3. 2022
Sejmuto z úřední desky: 30. 6. 2022
Poznámka:
Přílohy: