Záměr č. 1/2023 prodej pozemků

Vyvěšeno na úřední desku: 7. 4. 2023
Sejmuto z úřední desky: 30. 6. 2023
Poznámka:
Přílohy: