Veřejná vyhláška -Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje

Vyvěšeno na úřední desku: 12. 5. 2021
Sejmuto z úřední desky: 28. 5. 2021
Poznámka:
Přílohy: