Veřejná vyhláška-Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje 2.2018-4.2021

Vyvěšeno na úřední desku: 12. 5. 2021
Sejmuto z úřední desky: 28. 5. 2021
Poznámka:
Přílohy: